Štruktúra internetu

internet structureTermín Internet v podstate znamená “prepojená sieť”, internet je gigantický a globálna zbierka prepojených sietí. Siete, ktoré tvoria internet sa môžu líšiť vo veľkosti od malých (len dva alebo tri pripojené počítače) k masívnym (tisíce prepojených počítačov).

Poskytovateľ internetových služieb (ISP) je telekomunikačná firma, ktorá poskytuje služby súvisiace s Internetom ako je prístup k internetu, registrácia domén, hosting webových stránok, a tak ďalej. ISP umožňujú pripojenia na Internet.

Keď používate počítač na prístup na internet z vášho domova, s najväčšou pravdepodobnosťou sa pripájate k ISP prostredníctvom špecializovaného vysokorýchlostneého káblu. Po pripojení k vášmu ISP sa stanete súčasťou ich siete, ktorá umožňuje prístup k internetu.

Počítače v kancelárii kde pracujete, sú pravdepodobne prepojené do siete známej ako lokálna sieť (LAN). To umožňuje počítačom v kancelárii aby mohli komunikovať medzi sebou. LAN je s najväčšou pravdepodobnosťou pripojená k ISP a toto spojenie umožňuje prístup k internetu.

Či tak alebo onak, váš PC doma alebo vo vašej kancelárii sa stane súčasťou siete poskytovateľa. ISP bude prepojená na väčšiu sieť, a táto bude napojená na iné väčšie siete. To vytvára komunikačný systém, ktorý pokrýva celú zemeguľu.

Aj preto internet nie je vlastne nič viac než sieť sietí. Tieto siete prepájajú počítače a iné stroje schopné internetového pripojenia pomocou širokého spektra technológií, vrátane konvenčných a vysokorýchlostných telefónnych liniek, káblov z optických vlákien, mikrovlnných spojov, bezdrôtových technológií a satelitnej komunikácie.

Routers

Siete sú prepojené pomocou routerov (smerovačov). Router je špecializovaný počítač, ktorý riadi prevádzku na internete. Vzhľadom na to, že internet sa skladá zo stoviek tisícov menších sietí navzájom prepojených, využitie routerov je absolútne nevyhnutné.

Keď chcete navštíviť konkrétnu webovú stránku, zadáte adresu webu do webového prehliadača. Adresa prejde do najbližšieho routera a ten sa rozhodne, kde sa táto lokalita na internete nachádza.

Router tiež určuje najefektívnejšiu cestu cez všetky siete na nájdenie cieľa. Toto rozhodnutie je založené na úrovni prevádzky v rôznych častiach internetu a dostupných pripojení.

Opakovače

Internet je veľká spleť vzájomne prepojených sietí. Tieto siete sú spojené využitím rôznych komunikačných technológií, ktoré sa líšia od veľmi pomalých po ultra rýchle. A vzhľadom k tomu, ako smerovače určujú najefektívnejšiu cestu, vaše dáta môžu pred dosiahnutím svojej destinácie obísť celý svet.

Napríklad žiadosť surfera, ktorý príde na internet v Prievidzi, na zobrazenie webovej stránky, ktorá je hostovaná v Bratislave, zriedka cestuje priamo z Prievidze do Bratislavy; je pravdepodobné, že bude zaslaná cez Ameriku, ak by to mala byť najrýchlejšia trasa (meraná v milisekundách).

Problém je v tom, že čím ďalej tieto dáta musia cestovať, tým viac sa zhoršujú. Opakovače sú kusy hardvéru, ktoré zosilňujú alebo obnovujú tok dát. Zvýšenie dátových signálov im umožňuje obísť zemegulu a doraziť do svojho konečného určenia neporušené.

Servery a klienti

Všetky počítače na Internete sú buď servery alebo klienti. Servery sú stroje, ktoré poskytujú služby iným strojom. Existujú rôzne druhy serverov so špecifickými funkciami. Napríklad webové servery hostujú webové stránky, zatiaľ čo e-mailové servery odosielajú a prijímajú e-maily. FTP servery (servery na prenos súborov) nahrávajú a sťahujú súbory.

Klienti sú počítače, ktoré slúžia na pripojenie k serverom. Napríklad, môžete sa pripojiť k ľubovoľnej webovej stránke z vášho domáceho alebo kancelárskeho počítača. Tento počítač je známy ako klient.

This entry was posted in Internet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *